top of page
Hafjell-Infrastruktur%20WEB-5_edited.jpg

Velkommen til Mosetervegen

No pay, no gain

Nye stikkrenner

De siste to årene har vi skiftet og oppgradert alle stikkrenner i Mosætervegen. Dette slik at man skal kunne håndtere en storflom uten store skader.

vei.jpeg

Bredding av vei

Denne vinteren bygger vi ny vei i deler av Mosætervegen, det aktuelle partiet har fått ny profil med ny vei tidligere, denne utvides i bredden og skal sikres med autovern nå. Arbeidene utføres av Hafjell Maskin AS. 

utb vei1.jpeg

Nytt bomsystem er i drift

Onepark har overtatt driften av vårt bomsystem.  Dette nye systemet baserer seg på skiltgjenkjenning. 


Registrer deg på www.autopay.io. Bomavgiften blir da betalt automatisk med oversikt på din brukerkonto


Det er nå ikke mulig å betale

med bankkort/skidatakort i bommen lengre.

Hafjell-Infrastruktur WEB-3.jpg

Mai, 2020

Betalingsalternativer ved passering

Betal på autopay.io innen 48 timer

På parkeringsautomaten på skistadion kan du i tillegg til å betale parkeringsavgift også betale bomavgift

Lag profil på autopay.io med betalingskort som trekkes automatisk

Ikke gjør noe - motta faktura (med fakturagebyr)

Norges_Varemesse_Parkering_1920x1080.jpg

For bedrifter som vil betale samlet

Lag profil i autopay.io på en mailadresse knyttet til bedriften

Legg inn betalingskort

Legg inn alle bilskiltene som skal belastes på denne profilen

Kvittering på alle passeringer hentes ut fra min side

Norges_Varemesse_Parkering_1920x1080.jpg

Last ned brukermanual for Autopay

Hafjell-Infrastruktur%20WEB-10_edited.jpg

Om Mosætervegen

Mosætervegen er en bomvei som er åpen for allmenheten. Brukerne består i stor grad av hytteeiere, kommersielle gjester til eiendommene, alpinanlegget og Mosetertoppen skistadion som alle sogner til veien. Veien er også adkomst til de to setrene på Mosetra, som i dag stort sett er i bruk til forproduksjon og fritidsformål.  

 

Hafjell Maskin AS har ansvaret for driften av veien slik de har hatt siden NorgesSki AS overtok ansvaret for drift og ubygging av den nye veien i 2003 fra Hafjell alpinsenter og oppsitterne langs vegen, som frem til da hadde driftet vegen i ett uformelt muntlig samarbeid.  Samtidig ble byggekostnadene på veien fra Svegården og opp til Opheim innløst av NorgesSki AS.  I 2012 ble veiselskapet Mosetervegen AS stiftet, de overtok fra samme tidspunkt eiendomsretten til den nye veien og ansvaret for driften av denne. Etter dette har veiselskapet foretatt betydelig utbygging av veien, og har ansvaret for at hele strekningen til slutt har fått/får ny vei som på best mulig måte kan betjene formålet og brukerne. Mosetervegen AS har inngått langsiktig driftsavtale med Hafjell Maskin AS som også foretar nye utbygginger av veien.

Kontakt oss

Mosetervegen AS

Epost: roar@vestsideninvest.no

Vakttelefon Hafjell Maskin AS 

+4793464649

Vedlikeholdsansvarlig

Joakim Plukkerud 908 52 895.

Utbyggingsavarlig

Stig Plukkerud: 92225020

Onepark

+47 22 84 92 00

bottom of page